Přihlášení nováčka


DOKUMENTY - PŘIHLÁŠKA DO JUNÁKA

Přihláška mladšího člena do střediska.pdf (108,6 kB)

Evidenční údaje mladšího člena.pdf (106,2 kB)

Co s těmito dokumenty?

Dávate-li do našeho oddílu své dítě, stáhněte si Přihlášku mladšího člena do střediska a Evidenční údaje mladšího člena (obojí je nutné pro přijetí Vašeho dítěte do našeho oddílu).

Přihlášku vyplňte ve dvou kopiích a obě pošlete vedoucí oddílu, a to nejlépe na oddílové či družinové schůzce, popřípadě na výletě. Vedoucí oddílu si jednu kopii ponechá a druhou Vám potvrzenou pošle zpět.

Registrační list stačí vyplnit pouze jednou a odevzdejte ho spolu s přihláškami vedoucí oddílu.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí oddílu Nikolu Štěpánovou nebo její zástupkyni Lucii Kolischovou (viz. kontakty).